bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa siedzibą w Olsztynie,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia działalności leczniczej,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem o działalności leczniczej jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.

kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji

abi@rckikol.plOpublikował: Łucja Fydrych
Publikacja dnia: 06.09.2017
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 06.09.2017
Dokument oglądany razy: 528